Share |

Παρασκευή, 17 Ιανουαρίου 2014

ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ- 'Aμεση Δημοκρατία για την ΑΘΗΝΑ

Σταύρος Βιδάλης : ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αναλυτική για την ΑΘΗΝΑ.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Α- Ποια η αναγκαιότητα της Ανεξάρτητης Δημοτικής Κίνησης

Συμπολίτισσες, συμπολίτες,

οι δημοτικές εκλογές πραγματοποιούνται σε μια περίοδο  γενικευμένης επίθεσης από την τρόικα και τις πολιτικές δυνάμεις που την υπηρετούν,  που οδηγεί την κοινωνία στη γενοκτονία και τη χώρα σε πλήρη διάλυση. Η κατάσταση αυτή αποτυπώνεται στο χώρο της Αθήνας με ιδιαίτερα έντονα χαρακτηριστικά.
-     Οικονομικός μαρασμός, λουκέτα στα μαγαζιά, κλείσιμο επιχειρήσεων, ανεργία.
- Κοινωνικές επιπτώσεις: αύξηση εγκληματικότητας, λαθρομετανάστευση, αλλοίωση πληθυσμιακής σύνθεσης, αποσύνθεση κοινωνικού ιστού, πνευματικός μαρασμός, ηθική απαξίωση των πάντων.
-          Βαθμιαία συρρίκνωση στην παρεχόμενη από το κράτος περίθαλψη, πρόνοια κι εκπαίδευση με μετατροπή τους από κοινωνικά σε εμπορεύσιμα αγαθά.
-          Περιθωριοποίηση μεγάλων τμημάτων της τοπικής κοινωνίας με αποτέλεσμα την αύξηση του αριθμού των αστέγων, των απελπισμένων, των αυτοχειριών. Η δραματική επιδείνωση των συνθηκών ζωής των πολιτών σε συνθήκες κάτω από τα όρια της φτώχιας επαυξάνεται υπό την απειλή των κατασχέσεων στην ιδιοκτησία.
-   Εξ αιτίας της κοινωνικής υποβάθμισης και της λαθρομετανάστευσης οι αξίες γης των ιδιοκτησιών έχουν οδηγηθεί, βάσει σχεδίου δοκιμασμένου διεθνώς, σε ελεύθερη πτώση. Άνευ ουσιαστικών προϋποθέσεων έχουν εγκαταλειφθεί οι όποιες αναπλάσεις προς όφελος των κατοίκων ενώ ολόκληρες περιοχές έχουν παραδοθεί σε κερδοσκοπικά οικονομικά συμφέροντα.
-       Η γραφειοκρατία κι η κομματοκρατία ως εκδηλώσεις του κρατούντος διεφθαρμένου πολιτικού συστήματος εξουσίας δυσχεραίνουν τη ζωή και τη δραστηριότητα των κατοίκων κι εμποδίζουν κάθε είδους εξυπηρέτηση των. 

Όλα τα ανωτέρω συνθέτουν μια μαρτυρική για τον πληθυσμό καθημερινότητα που με τον χρόνο επιδεινώνεται. Σε όλο και μεγαλύτερα τμήματα της τοπικής κοινωνίας γίνεται πιο ισχυρή η βεβαιότητα ότι το κομματικό σύστημα που έχει την κύρια ευθύνη για τη δημιουργία αυτής της κατάστασης δεν έχει τη δυνατότητα ούτε και τη θέληση να την αντιμετωπίσει. Το κομματικό σύστημα έχει καθιερώσει πολιτική αυθαίρετη κι ανεξέλεγκτη που αποβλέπει στην εξυπηρέτηση των δικών του συμφερόντων και κυρίως στην αναπαραγωγή και διατήρηση της εξουσίας και ουδόλως το απασχολούν τα προβλήματα κι οι ανάγκες της κοινωνίας. Την ίδια συμπεριφορά και πολιτική διαχείρισης των δημοτικών θεμάτων είχαν και έχουν οι κατά περιόδους κομματικοί συνδυασμοί. Παρόμοια διαχείριση της δημοτικής εξουσίας είχαν και έχουν επίσης και οι κατά καιρούς αρχηγοκεντρικοί δήθεν ανεξάρτητοι από τα κόμματα δημοτικοί συνδυασμοί. Ζητούν τη ψήφο του λαού της Αθήνας με ψεύτικα λόγια ενώ αποτελούν πολιτικές και ιδεολογικές προεκτάσεις του ίδιου κομματικού συστήματος που οδήγησε τη χώρα σε χρεοκοπία.

Είναι προφανής για μας η ανάγκη να υπάρξει άμεση είσοδος της ίδιας της κοινωνίας στην πολιτική. Για λόγους πλέον αυτοπροστασίας επιβάλλεται η δημιουργία ανεξάρτητης από κόμματα δημοτικής κίνησης. Οι ενεργές δυνάμεις της κοινωνίας με άμεση δημοκρατία και πνεύμα κοινοτισμού οφείλουν να οδηγήσουν το λαό της Αθήνας στην κατάκτηση της δημοτικής αρχής, για μια ικανή και χρηστή διαχείριση από τους ίδιους τους πολίτες.

Άμεση Δημοκρατία σημαίνει έλεγχος της εξουσίας ανά πάσα στιγμή με θεσμούς ανακλητότητας, δημοψηφισμάτων, διαφάνειας, κληρωτής εκπροσώπησης σε όργανα μεταξύ ικανών, κ.α. Θεσμοί που εμείς οι ίδιοι οφείλουμε να εισάγουμε στον Δήμο. 

Καλούμε επομένως τους ενεργούς πολίτες, που αποδέχονται ότι η αυτοδιοίκηση της πόλης τους είναι δικό τους καθήκον και δικαίωμα - να πάρουν τις ζωές τους στα δικά τους χέρια και να πλαισιώσουν την ΑμεσοΔημοκρατική μας πρωτοβουλία.  

Β- Αρχές και αξίες της Ανεξάρτητης Δημοτικής Κίνησης

Οι αρχές και οι αξίες, στις οποίες θα στηρίζεται η δράση μας  είναι:

Β.1- Κοινωνικές αξίες

Η κοινωνική δικαιοσύνη

Η αντίσταση στη βία που υφίσταται η κοινωνία

Η άμεση και συμμετοχική δημοκρατία με πνεύμα κοινοτισμού

Ο σεβασμός στην διαφορετικότητα

Η προστασία της ιστορικής κληρονομιάς και των φυσικών πόρων

Η υπεράσπιση των δημοσίων αγαθών

Η αειφορία, προϋπόθεση για την αρμονία και την ισορροπία με τη Μάνα Γη

Η ποιότητα ζωής

Η ατομική και κοινωνική ευθύνη

Η  ισονομία

Η εθελοντική προσφορά

Β.2- Οργανωτικές αρχές

Βασικές αρχές  για  την οργάνωση και λειτουργία της κίνησής μας είναι:

α) Η συναίνεση

Επιδίωξή μας είναι οι αποφάσεις να λαμβάνονται με συναίνεση.Και αυτό, γιατί πιστεύουμε ότι όταν εκφράζονται διαφορετικές απόψεις δεν είναι απαραίτητα η μία σωστή και οι υπόλοιπες λανθασμένες αλλά ότι όλες διαθέτουν στοιχεία από την αλήθεια. Η υποταγή της μειοψηφίας στην πλειοψηφία - με την υπερίσχυση μίας άποψης - προκαλεί συγκρούσεις ή διάσπαση ενώ η δημιουργική σύνθεση όλων των απόψεων συμβάλλει στην εξέλιξή τους. Οι συναινετικές αποφάσεις, καθώς είναι αποδεκτές από όλους και όλες, ενισχύουν την εσωτερική δημοκρατία και την ενότητα της κίνησης.

β) Οι Αμεσοδημοκρατικές διαδικασίες

Ο τρόπος που παίρνουμε αποφάσεις και λειτουργούμε στηρίζονται στις αρχές της άμεσης δημοκρατίας. Οι θέσεις και οι πολιτικές μας συνδιαμορφώνονται από τα μέλη, με συνεχή και ανοιχτό διάλογο.

γ) Η Εναλλαγή

Όσοι και όσες κατέχουν θέσεις σε θεσμικά όργανα του δήμου εναλλάσσονται στη διάρκεια της θητείας τους ενώ επιδιώκεται όλοι και όλες να συμμετέχουν σε θέσεις που συνεπάγονται ευθύνες.

δ) Η Ανακλητότητα

Τα μέλη των οργάνων είναι ανακλητά ενώ οι εκπρόσωποι ανακαλούνται από τους εκπροσωπούμενους με συγκεκριμένες διαδικασίες.

ε) Ο σεβασμός της διαφορετικότητας

Η διαφορετικότητα είναι η κινητήρια δύναμη της ζωής στον πλανήτη. Είναι επιδίωξή μας να αποτελεί τη βάση της δυναμικής της κίνησης μας και  πρέπει να αντανακλάται σε όλες τις διαδικασίες του. Η οργανωτική δομή και οι εκπροσωπήσεις πρέπει να ανταποκρίνονται στη διαφορετικότητα της κοινωνίας στην οποία απευθύνονται και να διασφαλίζουν το σεβασμό και την απρόσκοπτη έκφραση κάθε ιδιαίτερης θέσης και άποψης.

ζ) Η αποκέντρωση

Οι διαδικασίες διαλόγου και λήψης αποφάσεων για ζητήματα που αφορούν μια τοπική ή κοινωνική ομάδα γίνονται από τα μέλη του φορέα, που ανήκουν στη συγκεκριμένη ομάδα ή από τα εξουσιοδοτημένα από αυτούς όργανα.Γ- Λειτουργία & Όργανα της Ανεξάρτητης Δημοτικής Κίνησης

Ο προτεινόμενος τρόπος για τη λειτουργία της κίνησης αποτελεί απεικόνιση του οράματος μας για την αυτοδιοικητική λειτουργία στο Δήμο της Αθήνας.


Γ.1- ΣΥΝΟΙΚΙΑΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Η συνοικιακή συνέλευση είναι το κυρίαρχο όργανο της βάσης. Αντικείμενο της είναι τα προβλήματα της ίδιας της συνοικίας και η αυτοδιαχείριση της. Λειτουργεί κατά συνοικία κι αποφασίζει με πλειοψηφία 2/3. Ορίζει ανακλητούς εκπροσώπους, οι οποίοι αποτελούν το συνοικιακό της συμβούλιο.

Γ.2- ΣΥΝΟΙΚΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Τα μέλη του συνοικιακού συμβουλίου (συνοικιακοί σύμβουλοι) επιλύουν θέματα που αφορούν τη συνοικία και εκπροσωπούν τη συνοικιακή συνέλευση στο κοινοτικό συμβούλιο, της δημοτικής κοινότητας στην οποία ανήκουν.

Γ.3- ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Το κοινοτικό συμβούλιο συγκροτείται από το σύνολο των μελών των συνοικιακών συμβουλίων της κοινότητας κι επιλύει ζητήματα που αφορούν την κοινότητα.

Γ.4- ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Κοινοτική συνέλευση είναι η συνέλευση όλων των μελών της κίνησης στη συγκεκριμένη δημοτική κοινότητα κι αποφασίζει για θέματα κοινοτικής και ευρύτερης δημοτικής πολιτικής με πλειοψηφία 2/3. Οι αποφάσεις της προωθούνται για εφαρμογή στο αντίστοιχο κοινοτικό συμβούλιο.

Γ.5- ΠΑΝΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Συγκαλείται από το Κεντρικό Συμβούλιο όταν χρειάζεται να παρθούν πανδημοτικές αποφάσεις και εν όψει δημοτικών εκλογών. Συμμετέχουν όλα τα μέλη της κίνησης, όλων των συνοικιών, από όλες τις δημοτικές κοινότητες. Συνεδριάζει κι αποφασίζει με πλειοψηφία 2/3. Η πανδημοτική συνέλευση εκλέγει τον υποψήφιο δήμαρχο με πλειοψηφία επίσης 2/3. Εκλέγει παρομοίως τους υποψηφίους δημοτικούς συμβούλους με πλειοψηφία 50% +1 ψήφο και ορίζει τους ανακλητούς εκπροσώπους της στο κεντρικό συμβούλιο. 

Γ.6- ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Το Κεντρικό Συμβούλιο αποτελείται από τους ανακλητούς εκπροσώπους της πανδημοτικής συνέλευσης. Αποφασίζει για θέματα δημοτικής πολιτικής με πλειοψηφία 2/3 με άμεση κι ηλεκτρονική ψηφοφορία. Το Κεντρικό συμβούλιο συγκαλεί την πανδημοτική συνέλευση της κίνησης και διεκπεραιώνει τη δημοτική πολιτική που ορίζεται από αυτήν.   Δ- Κοινωνία και Πολιτισμός

Δ.1- ΚΟΙΝΩΝΙΑ - Βασικές προτεραιότητες:

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ / ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ

Η καθημερινότητα συνδέεται άρρηκτα με την κοινωνικότητα. Το δικαίωμα σε μια ποιοτική καθημερινότητα είναι εξόχως πολιτικό. Μέσα από το πρόταγμα της επιβίωσης «κάθε μέρα», τα πολιτιστικά χαρακτηριστικά της καθημερινότητας διαχέονται προς τα πίσω, στο χωροχρόνο, έως τις πολιτισμικές μας ρίζες. Την εποχή των Μνημονίων, της κατάλυσης του δημοκρατικού πολιτεύματος και της πλήρους απαξίωσης των πάντων (αξιών κι υλικοτήτων), η καθημερινότητα των πολιτών στο αστικό περιβάλλον της Αθήνας έχει μετατραπεί σε εφιάλτη. Η εξυπηρέτηση του πολίτη μόνο ως κακόγουστο αστείο μπορεί να ακουστεί. Στις μέρες μας δεν είναι καν προφανή ούτε τα αυτονόητα. Για το λόγο αυτό η ανεξάρτητη δημοτική μας κίνηση απευθύνει έκκληση προς όλες τις κατευθύνσεις να υπερβούμε τις αντιλειτουργικές μας κάθε είδους αυτοπεριχαρακώσεις και να συστρατευθούμε όλοι για την επίλυση των προβλημάτων. Τα προβλήματα της Αθήνας είναι τεράστια και πολύπλοκα. Διαθέτοντας τη γνώση και την ευαισθησία με πνεύμα κοινής λογικής και αγαθών προθέσεων μπορούμε να τα αντιμετωπίσουμε. Ο ορθολογισμός και η κοινωνική συνείδηση είναι οι δυο άξονες της προσπάθειας μας. Με πίστη στο δίπτυχο αυτό θα εργαστούμε να στηθούν νέες δομές κι οι υπάρχουσες να γίνουν λειτουργικότερες ώστε να διευκολυνθεί η καθημερινότητα του πολίτη με αναβαθμισμένη παροχή υπηρεσιών εξυπηρέτησης (ηλεκτρονικών και συμβατικών). Γνωρίζοντας σε βάθος την παθογένεια του συστήματος δηλώνουμε εξ αρχής ότι φαινόμενα αυθαιρεσίας και αναποτελεσματικότητας της διοίκησης θα πατάσσονται άμεσα. Για τον εντοπισμό δυσλειτουργιών και παθογένειας θα υιοθετηθούν δομές αδιαμεσολάβητης  ηλεκτρονικής σύνδεσης των πολιτών με την κεντρική διοίκηση. Η διασύνδεση αυτή θα είναι αυτόματα ορατή από την κοινωνία ώστε οι πολίτες να έχουν τη πλήρη εικόνα των προβλημάτων και να μπορούν να παρέμβουν προς πάσα κατεύθυνση.

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ / ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ

Η συνεχής πτώση του βιοτικού επιπέδου και του εισοδήματος των οικογενειών οδηγεί ολόκληρα τμήματα του κοινωνικού ιστού στο περιθώριο και τον αποκλεισμό. Η εξέλιξη αυτή έχει ως αποτέλεσμα την όλο και μεγαλύτερη κατάλυση της κοινωνικής συνοχής. Η ανάληψη από το Δήμο πρωτοβουλιών υποστήριξης και αλληλεγγύης, προς τους πλέον ασθενέστερους συμπολίτες μας, αποτελεί ύψιστη κοινωνική κι εθνική προτεραιότητα.   

ΠΡΟΑΣΠΙΣΗ ΘΕΣΜΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Λόγω της ασκούμενης μνημονιακής πολιτικής η κοινωνική πρόνοια κι οι θεσμοί της καταρρέουν, με αποτέλεσμα οι αντίστοιχες ομάδες αναξιοπαθούντων συμπολιτών μας να βρίσκονται εκτεθειμένες στον κίνδυνο εξόντωσης. Στην πραγματικότητα συντελείται η γενοκτονία των Ελλήνων. Σε αυτές τις συνθήκες η δημοτική πολιτική καλείται να προασπίσει τους θεσμούς παροχής κοινωνικής πρόνοιας, ακόμη και να τους υποκαταστήσει , όπου αυτό είναι δυνατό, με την εθελοντική βοήθεια συνειδητοποιημένων πολιτών.   

ΚΑΤΑΣΧΕΣΕΙΣ

Για το μέγιστο αυτό πρόβλημα, υφαρπαγής της στέγης και της γης των Αθηναίων πολιτών, η ανεξάρτητη δημοτική μας κίνηση μελετά με ειδικούς την ίδρυση Κτηματική Εταιρίας προστασίας δανειοληπτών (μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα). Η κτηματική αυτή εταιρία θα αγοράζει ακίνητα από τράπεζες, που τα εκποιούν μαζικά στο 10-15% της αξίας τους και θα τα αποδίδει στους ιδιοκτήτες τους με σχεδόν μηδενικό επιτόκιο. Η πλήρης ανάλυση του προφίλ αυτής της εταιρίας θα αναπτυχθεί στο αναλυτικό πρόγραμμα του συνδυασμού μας. 

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟ

Το μεταναστευτικό είναι ένα από τα κυρίαρχα όπλα της νέας τάξης πραγμάτων, της παγκόσμιας οικονομικής ολιγαρχίας, για τον εποικισμό χωρών, με πρόθεση την πληθυσμιακή αλλοίωση και την περαιτέρω χειραγώγηση/υπονόμευση της εθνικής υπόστασης των χωρών και των συμφερόντων τους. Το μεταναστευτικό ως ασύμμετρη απειλή έχει πολλές παραμέτρους και πτυχές οι οποίες θα πρέπει να ληφθούν υπ’ όψη. Ενδεικτικά αναφέρονται: η γεωπολιτική, η κερδοσκοπία των αστικών ακινήτων, η εθνική ασφάλεια, η δημογραφική, η κοινωνική, η ανθρωπιστική παράμετρος, η κατανομής των διαθέσιμων πόρων, κ.α. Γενικά αναφέρουμε ότι επειδή το μεταναστευτικό χρησιμοποιείται για ανήθικα παιχνίδια ισχύος εμείς αρνούμαστε να αποδεχθούμε την εκμετάλλευση του ανθρώπινου πόνου και της ανθρώπινης δυστυχίας από ύποπτους επιτήδειους με προσωπεία δήθεν «ανθρωπιστών».
Η ανεξάρτητη δημοτική μας κίνηση με βαθύτατη πίστη στα ανθρώπινα δικαιώματα δηλώνει ότι από ανθρωπιστική πλευρά θα βοηθήσει τους αναξιοπαθούντες, τόσο τους Έλληνες όσο και τους μετανάστες, στο μέτρο που το επιτρέπουν οι οικονομικοί πόροι του Δήμου. Για τους οικονομικούς μετανάστες γενικώς θα επιχειρηθεί σε πρώτη φάση η καταγραφή της ταυτότητας τους κι ο συνολικός τους αριθμός. Σε δεύτερη φάση θα γίνουν συντονισμένες κινήσεις και θα ληφθούν πρωτοβουλίες από τη νέα δημοτική αρχή ώστε να ασκηθούν οι δέουσες πιέσεις προς την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ στην Ελλάδα, για να προωθηθούν στις πατρίδες τους ή σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, με μονομερή κατάργηση στη πράξη της συνθήκης Δουβλίνο ΙΙ. Η κίνηση μας είναι και θα είναι αντίθετη στις προσπάθειες της όποιας κυβέρνησης επιχειρήσει κατ’ εντολή ξένων κέντρων να αλλοιώσει την σύνθεση και τη συνοχή του ελληνικού πληθυσμού της Αθήνας.
Ρητά διαβεβαιώνουμε ότι το ποσοστό των μεταναστών στην Αθήνα δεν μπορεί να είναι υπέρτερο από το αντίστοιχο των ξένων πρωτευουσών του δυτικού κόσμου (χωρίς αποικιακό παρελθόν), των οποίων τη μεταναστευτική νομοθεσία οφείλουμε να μελετήσουμε και να υιοθετήσουμε, όσον αφορά τους διεθνώς αποδεκτούς περιορισμούς στη λαθρομετανάστευση. Εξ αντικειμένου η απορρόφηση δεν μπορεί να είναι υπέρτερη της  φέρουσας ικανότητα της χώρας.     
Για το θέμα ανέγερσης τεμένων στην Αθήνα, είμαστε κάθετα αντίθετοι. Πιστεύουμε όμως ότι θα πρέπει να ρωτηθεί ο λαός της Αθήνας και με δημοψήφισμα να αποφασίσει τι επιθυμεί. Υπάρχει το προηγούμενο ανάλογου δημοψηφίσματος στην Ελβετία που έλυσε αντίστοιχο πρόβλημα με τον πιο απλό και δημοκρατικό τρόπο.

Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

Η ασφάλεια είναι ένα πρωταρχικό αγαθό που πρέπει να παρέχεται από την πολιτεία. Στην πραγματικότητα, οι μνημονιακές  πολιτικές των κυβερνώντων  έχουν εγκαταλείψει τους πολίτες, κυρίως της Αθήνας, στο έλεος της εγκληματικότητας και των συμμοριών. Για τον λόγο αυτό οι συνοικιακές συνελεύσεις , σε συνεργασία με την νέα Δημοτική αρχή , θα πρέπει να ασχοληθούν κατά προτεραιότητα με το θέμα της αυτοπροστασίας των κατοίκων.  

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ

Η έξοδος της χώρας από την κρίση κι η ανασυγκρότηση της προϋποθέτουν μεταξύ άλλων και την ανάπτυξη των τεχνολογιών αιχμής. Το καθήκον αυτό ανήκει στην  πολιτεία, πολύ όμως απέχουν από αυτό, οι γενοκτόνες πολιτικές των μνημονιακών κυβερνήσεων. Ο Δήμος της Αθήνας, ως πρωτεύουσας της χώρας, δύναται και οφείλει να αναλάβει πανελλαδική πρωτοβουλία για την ίδρυση κι οργάνωση αυτοχρηματοδοτούμενου Κέντρου Καινοτομίας και Τεχνολογιών Αιχμής, με ιδιωτικο-οικονομικά κριτήρια.


ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ
Η σύγχρονη τεχνολογία παρέχει πλέον τη δυνατότητα επικοινωνίας, εξυπηρέτησης, ενημέρωσης και συνεργασίας των πολιτών, τόσο μεταξύ τους, όσο και με τις δημοτικές υπηρεσίες. Υπάρχει επομένως η ανάγκη πλήρους ηλεκτρονικής δικτύωσης της πόλης με πολλαπλά οφέλη. Η κίνηση μας άλλωστε , ως αμεσοδημοκρατική , θεωρεί απαραίτητη την αξιοποίηση των ηλεκτρονικών μέσων για την ενεργή συμμετοχή των πολιτών στην ηλεκτρονική διακυβέρνηση της πόλης.  

Δ.2- ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ - Βασικές προτεραιότητες:

Σε παγκόσμιες συνθήκες μαζικής δημοκρατίας μπορεί να μοιάζει ότι η πλάστιγγα έγειρε διεθνώς υπέρ του υλικού πολιτισμού, πάραυτα ο πνευματικός πολιτισμός παραμένει η ουσία της ανθρωπότητας, με τον ουσιαστικό πολιτισμό να συνεχίζει να προάγεται από την Πόλη «με έργα καλά και δίκαια». Η Αθήνα ως Κέντρο του Ελληνισμού είναι μια υπερκινητική, υπερδραστήρια πρωτεύουσα, σε παραγωγή σύγχρονων έργων πολιτισμού και δεν έχει σε τίποτα να ζηλέψει από ξένες πρωτεύουσες.
Το πρόβλημα της Αθήνας, στον τομέα του Πολιτισμού, εντοπίζεται σε δυο κομβικά σημεία. Στην Παραγωγή και στην Διάθεση.
Για την παραγωγή πολιτιστικών έργων η Δημοτική Αρχή οφείλει με τις όποιες δυνάμεις της να σταθεί δίπλα στην αγωνία και το όραμα των καλλιτεχνών συνεισφέροντας υλικοτεχνικές λύσεις, βοήθεια και υποδομές παραγωγής. Για το λόγο αυτό μέσω άμεσης συνεργασίας με τους ίδιους τους καλλιτέχνες θα σχηματιστούν ανά τέχνη (και για όλες τις τέχνες) όργανα για την από κοινού εκπόνηση δράσεων πολιτισμού. Η Δημοτική μας Κίνηση γνωρίζοντας με λεπτομέρεια το χώρο του πολιτισμού επιθυμεί να καταστήσει το Δήμο στρατηγείο των καλλιτεχνών.  
Για την προώθηση, διάθεση, διανομή του παραχθέντος σημαντικού αλλά αφανούς εγχώριου πολιτιστικού έργου ο Δήμος με αμφίδρομη συνεργασία δημοτικής αρχής και καλλιτεχνών και τη βοήθεια ατόμων εξειδικευμένων στο αντικείμενο διαχείρισης πολιτισμού, μπορεί κι οφείλει να δημιουργήσει κατάλληλες υποδομές διανομής και θεσμούς για τη διεθνή προβολή ελληνικών εξαγώγιμων πολιτιστικών έργων.
Στην  πλανητική εποχή όπου τα κράτη υποχωρούν, πόλεις αναδύονται. Πόλεις διεθνώς διαγκωνίζονται να κατοχυρώσουν ένα «σήμα κατατεθέν» (brand name). Η Αθήνα λόγω ιστορικής κληρονομιάς το έχει κατοχυρωμένο αλλά δεν το έχει αξιοποιήσει συστηματικά. Το σήμα κατατεθέν της είναι:

ΑΘΗΝΑ - ΠΟΛΙΤΙΚΗ, ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ, ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ

Ε- Ένα πολεοδομικό όραμα για την Αθήνα

Η ειλικρίνεια μιας νέας ανεξάρτητης δημοτικής κίνησης σχετικά με τους διατιθέμενους οικονομικούς πόρους είναι η απαραίτητη προϋπόθεση για να εξυπηρετηθεί οποιαδήποτε προσπάθεια υλοποίησης ενός πολεοδομικού οράματος. Μελέτες του σχετικού αντικειμένου έχουν ήδη εκπονηθεί από το τέλος της δεκαετίας του ’80 κι αρχές του ’90. Η προσπάθεια πολεοδομικής ανασυγκρότησης υπό τον αξιομνημόνευτο Αντώνη Τρίτση, μετά τον απροσδόκητο θάνατο του, δεν προχώρησε σε έκταση ως όφειλε. Οι μελέτες της περιόδου εκείνης πρέπει να επικαιροποιηθούν στον παρόντα χρόνο, να συμπληρωθούν και τροποποιηθούν, ώστε να μπουν στη συνέχεια σε μια διαδικασία υλοποίησης.

Εκτός των διαφόρων επιμέρους πολεοδομικών θεμάτων, η δημοτική μας κίνηση φιλοδοξεί να εισάγει την καινοτομία του «αισθητικού κριτηρίου» σε οποιοδήποτε έργο ή μελέτη για το Δήμο της Αθήνας. Το αισθητικό αποτέλεσμα είναι το ζητούμενο, η ενσάρκωση ενός υψηλού υλικού πολιτισμού.

Μια από της σημαντικότερες επιδιώξεις της κίνησης μας θα είναι η πραγμάτωση της ενοποίησης των αρχαιολογικών χώρων της Αθήνας. Αξιοποιώντας κάθε υλική δυνατότητα και με παροχή τεχνογνωσίας από τη πλευρά μας θα αγωνισθούμε για την υλοποίηση αυτού του πρωταρχικού για την πρωτεύουσα έργου.

Για να μην υπάρξουν παραφωνίες ως προς το πνεύμα από το οποίο πρέπει να διακατέχονται οι αναπλάσεις, οφείλουμε να διευκρινίσουμε ότι ο στόχος των αναπλάσεων οφείλει να είναι η αναβάθμιση του δομημένου περιβάλλοντος, σε συνδυασμό με τη διατήρηση των κοινωνικών χαρακτηριστικών των κατοίκων της γειτονιάς. Η δική μας φιλοσοφία είναι να προστατευθούν οι ασθενέστερες κοινωνικές τάξεις με δομές αλληλεγγύης και ει δυνατόν οι πολεοδομικές αναπλάσεις να επιτευχθούν και με μεθόδους αυτοδιαχείρισης κι εθελοντισμού στην υλοποίηση των έργων, από τους ίδιους τους κατοίκους της περιοχής.

Το σκέλος των προτεραιοτήτων σε θέματα πολεοδομικού ιστού, βελτίωσης της ποιότητας της ζωής, παραμένει ανοιχτό σε προτάσεις από ομάδες και άτομα πολιτών. Κάθε διαβούλευση ακόμη κι αντιπαράθεση με επιχειρήματα κρίνεται αναγκαία, γονιμοποιεί το αμεσοδημοκρατικό διάλογο και παράγει κοινωνική συναίνεση αναγκαία για την υλοποίηση του εφικτού. 

Συμπολίτισσες, συμπολίτες,

Υπενθυμίζουμε ότι δεν είναι δυνατή η άσκηση οποιασδήποτε δημοτικής πολιτικής προς όφελος της κοινωνίας και των πολιτών της χωρίς την ανατροπή των δανειακών συμβάσεων και των αποτελεσμάτων τους. Με αντίσταση στο έγκλημα κι αλληλεγγύη μεταξύ μας μπορούμε να πετύχουμε τη συλλογική ανάταση.
Με την ανεξάρτητη ακηδεμόνευτη κομματικά αμεσοδημοκρατική δημοτική μας κίνηση δίνεται για πρώτη φορά το ουσιαστικό δικαίωμα στον δημότη να αποφασίζει και να διοικεί άμεσα την πόλη της Αθήνας.
επικοινωνία: 6973905262 – email: dinameisathinas@gmail.com

Κυριακή, 12 Ιανουαρίου 2014

Σταύρος Βιδάλης - ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ


ΣΤΑΥΡΟΣ ΒΙΔΑΛΗΣ της Ασημίνας και του Αθανασίου
Έτος και Τόπος γέννησης: 11/2/1958 – Αθήνα
Δευτεροβάθμια εκπαίδευση:
Ζάννειο Πρότυπο Πειραματικό Τεχνικό Γυμνάσιο Πειραιά.
Τριτοβάθμια εκπαίδευση:

-       Ανώτατο Ινστιτούτο Αρχιτεκτονικής & Πολεοδομίας  ION MINCU, Βουκουρέστι Ρουμανία.
-       Συνέχεια σπουδών στο Βέλγιο στην Αρχιτεκτονική σχολή της Βασιλικής Ακαδημίας Καλών Τεχνών VICTOR HORTA.
-       Πρακτική επαγγελματική εξάσκηση στο Μαρόκο (stage). Επαγγελματική εξάσκηση στον σχεδιασμό κτιριακών εγκαταστάσεων, νέων πόλεων, ξενοδοχείων, νοσοκομείων, κ.α. σε μελετητικά γραφεία της Ραμπάτ.
-       Συνέχεια σπουδών στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο της Αθήνας.
-       Πτυχίο Αρχιτέκτονα-Μηχανικού με ταυτόχρονη είσοδο στον επαγγελματικό στίβο. Άδεια άσκησης επαγγέλματος 12-4-1989
Παράλληλες σπουδές:
Σπουδές σκηνοθεσίας (2 έτη) στην ανωτάτη σχολή κινηματογράφου INSAS, των Βρυξελλών, με καθηγητές μεταξύ άλλων τους André Delvaux και Henri Colpi.
Ξένες γλώσσες:  Γαλλικά, Αγγλικά, Ρουμανικά.
Μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (Τ.Ε.Ε):  Αρ. 54838
Μελετητής δημοσίων έργων: Πτυχίο Μελετητή, Αρ. 10253, κατηγορίες Γ6, Β7.
Μέλος της Εταιρείας Ελλήνων Σκηνοθετών
Μέλος του Ελληνο-Αραβικού Επιμελητηρίου
Αρχιτεκτονικές δραστηριότητες:
Μετά το Μαρόκο επιστροφή στην Ελλάδα (1985) και συνεργασία με διάφορα μελετητικά γραφεία, ολοκληρώνοντας παράλληλα τις σπουδές αρχιτεκτονικής στο ΕΜΠ. Πτυχίο στην έδρα της ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ. Στη συνέχεια μετάβαση στο ελεύθερο επάγγελμα. Συμμετοχή σε αρχιτεκτονικούς διαγωνισμούς εθνικούς και διεθνείς. Συμμετοχή σε εκθέσεις αρχιτεκτονικού έργου. Αυτοαπασχόληση με ιδιωτικά έργα, κατοικίες, μικρά ξενοδοχεία, και κτίρια γραφείων. Συμμετοχή με εργοληπτικές εταιρείες σε μελετοκατασκευές για έργα δημοσίου. Κατά περιόδους τεχνικός σύμβουλος έργων-μελετών  δημόσιων οργανισμών και τοπικής αυτοδιοίκησης. Ορισμένα από τα προβεβλημένα έργα είναι:
- Άγιος Υάκινθος, στον Ψηλορείτη, Ανώγεια. Με συνεχή προβολή από τον ΕΟΤ μέσω διαφημιστικών βίντεο, των μνημείων της Κρήτης.
- Το 2004 η μελέτη «31ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών» υπήρξε αντικείμενο πολιτικής εκμετάλλευσης ερήμην του μελετητή, λαμβάνοντας μεγάλη δημοσιότητα κι απασχόλησε την κοινή γνώμη ως πρωτοσέλιδο της εφημερίδας ΤΑ ΝΕΑ, με τίτλο «Τα σούπερ σχολεία του Γιώργου» (ΓΑΠ).   
Διεθνείς Διακρίσεις:
Διάκριση από τον ΟΗΕ και τη Διεθνή Ένωση Αρχιτεκτόνων (UIA) στο πλαίσιο της έκθεσης της Δεύτερης Παγκόσμιας Συνδιάσκεψης «HABITAT II»  του ΟΗΕ  για την πόλη και την κατοικία (mention- region II). Κωνσταντινούπολη, Ιούνιος 1996, για τη μελέτη ανάπλασης του πολεοδομικού κέντρου της πλατείας Ελευθερίας του Ηρακλείου Κρήτης και τον περιβάλλοντα αυτήν αστικό ιστό.
Καλλιτεχνικές δραστηριότητες:
-        Το 1996 σκηνοθέτησε εννέα ντοκιμαντέρ για την ΕΡΤ 2, για την εκπαιδευτική περιβαλλοντική σειρά «Πλανήτης Γη SOS».
-        Το 2000 ολοκλήρωσε την πρώτη του ταινία μυθοπλασίας μεγάλου μήκους «ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΤΗΣ ΣΚΙΑΣ», ασπρόμαυρη, διάρκειας 130’  φιλμαρισμένη στον Κορυδαλλό, με θέμα «το ερασιτεχνικό θέατρο, την αγάπη και την ανάγκη των ανθρώπων να υποδυθούν το ρόλο κάποιου άλλου». Στη ταινία συμμετείχαν θεατρικά τμήματα του Δήμου Κορυδαλλού καθώς και το Α’ ΚΑΠΗ Κορυδαλλού. Η ταινία παρουσιάστηκε το 2001 στα κρατικά βραβεία του φεστιβάλ Θεσσαλονίκης. Βασικοί ηθοποιοί: Βασίλης Τσάγκλος, Ρηνιώ Κυριαζή, κ.α. Η μουσική της ταινίας κυκλοφορεί στη δισκογραφική αγορά, τραγουδά ο Γεράσιμος Ανδρεάτος.  
Έκτοτε ακολουθούν ως γραφή και συγγραφή τα σενάρια:
-       ΚΛΕΜΜΕΝΑ ΟΝΕΙΡΑ: Σταύρος Βιδάλης κι Άρης Κυριαζής. Θέμα «τα αδιέξοδα της νεολαίας και το πρόβλημα των ναρκωτικών».
-        Η ΑΝΑΣΑ ΤΗΣ ΝΥΧΤΑΣ: Θέμα «η διακίνηση γυναικών από το πρώην ανατολικό μπλοκ. Μια αντιπαράθεση της τραγωδίας της Ιστορίας με το ατομικό πεπρωμένο για το όνειρο μιας ανθρώπινης ζωής».     
-       ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΜΙΑΣ ΥΠΟΣΧΕΣΗΣ: Θέμα «η δυσαρμονία του έρωτα μέσα σε μία καταρρέουσα ελληνική πραγματικότητα, ατομικής και συλλογικής χρεωκοπίας». 
-        Ο ΠΛΩΤΟΣ ΟΥΡΑΝΟΣ: Σταύρος Βιδάλης, Γιώργος Κοκκινάκος. Θέμα «η  ψυχική υγεία στην Ελλάδα. Επτά ιστορίες ψυχιατρείου αποτυπώνουν και διερευνούν το πρόβλημα… όχι μόνο των εντός αλλά και των εκτός των τειχών».
Ως σκηνογράφος έχει συνεργαστεί σε θεατρικές παραστάσεις θεατρικών ομάδων του 18 ΑΝΩ.
Στο χώρο των γραμμάτων υπήρξε πρόσφατη παρουσία (άνοιξη 2012) με την ποιητική συλλογή «Σκοτεινές Παραβάσεις», editions Brandon, Γαλλία. Τον Μάιο η συμμετοχή του ποιήματος «Χρησμός», στους ΚΗ’ Δελφικούς Αγώνες ποίησης που διοργάνωσε η Πανελλήνια Ένωση Λογοτεχνών (Π.Ε.Λ) απέσπασε τιμητική διάκριση.
Υπήρξε επίσης μέλος του Δ.Σ του ετήσιου Φεστιβάλ Υακινθείων που διοργανώνεται στον Ψηλορείτη, των Ανωγείων της Κρήτης.

περισσότερα:  http://vidalisarchitect.blogspot.gr/

Σάββατο, 4 Ιανουαρίου 2014

Σταύρος Βιδάλης- ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ- 'Aμεση Δημοκρατία για την ΑΘΗΝΑΣυμπολίτισσες, συμπολίτες,

οι δημοτικές εκλογές πραγματοποιούνται σε μια περίοδο  γενικευμένης επίθεσης από την τρόικα και τις πολιτικές δυνάμεις που την υπηρετούν,  που οδηγεί την κοινωνία στη γενοκτονία και τη χώρα στην πλήρη διάλυσή της. Η κατάσταση αυτή αποτυπώνεται ιδιαίτερα έντονα στο χώρο της Αθήνας: οικονομικός μαρασμός, ανεργία, πείνα, περιθωριοποίηση μεγάλων τμημάτων της κοινωνίας,   συνθήκες ζωής για πολλούς κάτω από τα όρια της φτώχιας, πρόσφατα και η απειλή των κατασχέσεων στην ιδιοκτησία.
 Όλα τα ανωτέρω συνθέτουν μια μαρτυρική για τον πληθυσμό καθημερινότητα που με τον χρόνο επιδεινώνεται. Καταδεικνύεται ταυτοχρόνως περίτρανα η αδιαφορία των κομματικών και των κατά καιρούς δήθεν ανεξάρτητων  δημοτικών παρατάξεων και των αντίστοιχων Δημοτικών Αρχών, για μια αξιόπιστη και αποτελεσματική παρέμβαση στα  προβλήματα της πόλης μας.
Είναι προφανής για μας η ανάγκη να υπάρξει η άμεση πλέον είσοδος της ίδιας της κοινωνίας στην πολιτική για λόγους αυτοπροστασίας.  Οι ενεργές δυνάμεις της κοινωνίας, με άμεση δημοκρατία και πνεύμα κοινοτισμού, οφείλουν να οδηγήσουν το λαό της Αθήνας στην κατάκτηση της δημοτικής αρχής, για μια ικανή και χρηστή αυτοδιαχείριση της πόλης από τους ίδιους τους πολίτες της. 
 
Αρχές και αξίες της Ανεξάρτητης Δημοτικής Κίνησης μας
Οι αξίες, στις οποίες θα πρέπει να στηριχτούμε είναι οι κοινωνικές αξίες των Ελλήνων όπως διαμορφώθηκαν από τον Ελληνικό τρόπο ζωής: η κοινωνική δικαιοσύνη, η αντίσταση στη βία που υφίσταται η κοινωνία, η άμεση και συμμετοχική δημοκρατία με πνεύμα κοινοτισμού, η αλληλεγγύη μας στους λιγότερο ισχυρούς, ο σεβασμός στη διαφορετικότητα, η προστασία της ιστορικής κληρονομιάς και των φυσικών πόρων, η υπεράσπιση των δημοσίων αγαθών, η ποιότητα ζωής, η ατομική και κοινωνική ευθύνη, η  ισονομία, η εθελοντική προσφορά. Οι βασικές μας αρχές  για  την οργάνωση και λειτουργία της κίνησής μας είναι: η συναίνεση, οι αμεσοδημοκρατικές διαδικασίες με εναλλαγή και ανακλητότητα, ο σεβασμός της διαφορετικότητας, η αποκέντρωση. Ο προτεινόμενος τρόπος για την  λειτουργία της δημοτικής μας κίνησης οφείλει να αντανακλά το γενικότερο Όραμα μας για την αυτοδιοίκηση στο Δήμο της Αθήνας. Με συνοικιακές, διαμερισματικές συνελεύσεις και με την πανδημοτική συνέλευση των πολιτών ως κυρίαρχα όργανα αποκεντρωμένης άσκησης της Δημοτικής εξουσίας.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ - Βασικές προτεραιότητες:
ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ, ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ / ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ, ΜΕ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ, ΠΡΟΑΣΠΙΣΗ ΘΕΣΜΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΑΝΤΙΜΕΤΏΠΙΣΗ ΤΩΝ ΕΠΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΧΕΣΕΩΝ, ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟ (ΕΠΙΚΟΙΣΜΟ) ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΙΣΤΟ,  ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ / ΑΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΥΝΟΙΚΙΩΝ, ΧΑΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΣΕ ΑΡΜΟΝΙΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΑΘΗΝΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ – Μια νέα αντιμετώπιση:
 Η νέα Δημοτική Αρχή οφείλει με τις όποιες δυνάμεις της να σταθεί δίπλα στην αγωνία και το όραμα των καλλιτεχνών, συνεισφέροντας υλικοτεχνικές λύσεις, βοήθεια και υποδομές παραγωγής. Στην  πλανητική εποχή όπου τα κράτη υποχωρούν, πόλεις αναδύονται. Η κύρια στόχευσή μας στον τομέα του πολιτισμού ανταποκρίνεται στο τρίπτυχο. 
ΑΘΗΝΑ - ΠΟΛΙΤΙΚΗ, ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ, ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ

Ένα πολεοδομικό όραμα για την Αθήνα
Η πολιτική μας στον τομέα της πολεοδομικής ανασυγκρότησης  θα πρέπει να θέσει με κάθε ειλικρίνεια, λόγω έλλειψης σοβαρών πόρων, στόχους εφικτούς, αλλά κρίσιμους για την μορφή της πόλης και την ποιότητα ζωής.   
α) Να υλοποιηθούν οι προγραμματισμένες από παλαιότερες μελέτες αναπλάσεων στο κέντρο  και στις γειτονιές της πόλης, με προσαρμογή στη σύγχρονη πραγματικότητά,  με σεβασμό  στην ιστορική, πολιτιστική και κοινωνική της κληρονομιά.
β) Μια από της σημαντικότερες επιδιώξεις μας θα είναι η πραγμάτωση της ενοποίησης των αρχαιολογικών χώρων της Αθήνας. Αξιοποιώντας κάθε υλική δυνατότητα και με παροχή τεχνογνωσίας από τη πλευρά μας θα επιδιώξουμε την υλοποίηση αυτού του πρωταρχικού για την πρωτεύουσα έργου.      
Συμπολίτισσες, συμπολίτες,
Υπενθυμίζουμε ότι δεν είναι δυνατή η άσκηση οποιασδήποτε δημοτικής πολιτικής προς όφελος της κοινωνίας και των πολιτών της χωρίς την ανατροπή των δανειακών συμβάσεων και των αποτελεσμάτων τους. Με αντίσταση στο έγκλημα κι αλληλεγγύη μεταξύ μας μπορούμε να πετύχουμε τη συλλογική ανάταση. Με την ανεξάρτητη ακηδεμόνευτη κομματικά αμεσοδημοκρατική δημοτική μας κίνηση δίνεται για πρώτη φορά το ουσιαστικό δικαίωμα στον δημότη να αποφασίζει και να διοικεί άμεσα την πόλη της Αθήνας.

επικοινωνία: 6973905262 - email: dinameisathinas@gmail.com

Δευτέρα, 30 Δεκεμβρίου 2013

Σταύρος Βιδάλης:"ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ - Άμεση Δημοκρατία για την Αθήνα"


Αγαπητές φίλες και φίλοι, 

η ανεξάρτητη δημοτική κίνηση πολιτών

"ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ - Άμεση Δημοκρατία για την Αθήνα"

εύχεται σε όλους καλές γιορτές. 

Με την ελπίδα ότι το 2014 θα αποτελέσει έτος ανατροπής κι αποτροπής 
της γενοκτονίας σε βάρος των ασθενέστερων Ελλήνων, ενεργούμε ενωμένοι. 

ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΣΤΟ ΕΓΚΛΗΜΑ - ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ - ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΤΑΣΗ 

Θερμές ευχές για μια δυναμική ευοίωνη συνέχεια...

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ, ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ & ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ.

Σταύρος Βιδάλης